Piegādātāju cenrāži, kuros iespējams apskatīt visu piedāvāto iekārtu aprakstus, shēmas, dūmvadu risinājumus (uzrādītās cenas tiek ņemtas par pamatu atlaižu aprēķinam sadarbības partneriem):  

Junekers produktu cenrādis 2019 (PDF) 


De Dietrich produktu cenrādis 2017.1 (PDF)

 
 SIA “Juneka” cenas rezerves daļām:                                                   
 Junkers rezerves daļu cenas 2019 (PDF)
 De Dietrich katlu INNOVENS MCA cenrādis 2017.1 (PDF)

 
  De Dietrich produktu cenrādī 2017.1 (2014) uzrādītās cenas katliem INNOVENS MCA nav saistošas. Katli ZENA un VIVADENS vairs nav ražošanā (skat. Akcija - Izpārdošana).